Máy nén BOCK (GEA) Piston 1 cấp bán kín giải nhiệt gió dòng HA

Mô tả:
Mã SP: ATFM     Qty:    

Máy nén BOCK (GEA) Piston 1 cấp bán kín giải nhiệt gió dòng HA