Tủ đông tiếp xúc (CF)

Mô tả: Tủ đông tiếp xúc (CF)
Mã SP: OJ35     Qty:    

Tủ đông tiếp xúc (CF)