Khách hàng (contractor): Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (SEAREE)
(www.searee.com)
Lĩnh vực: Nhà thầu cơ điện lạnh
Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng
SEAREE đã được biết đến như một trong những nhà sản xuất thiết bị lạnh công nghiệp và nhà thầu cơ điện mạnh nhất Việt Nam trên các lãnh vực tư vấn kỹ thuật, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống lạnh phục vụ cho các công ty chế biến thực phẩm, thuỷ sản xuất khẩu trong và ngoài nước.

Ngày giao hàng: 

Hàng hóa: 

Bài viết liên quan