Bình bay hơi dạng ống chùm

Mô tả: Bình bay hơi dạng ống chùm
Mã SP: TN71     Qty:    

Bình bay hơi dạng ống chùm