Tấm panel bao che cách nhiệt nhà xưởng

Mô tả: Tấm cách nhiệt (panel) bằng PU hoặc PIR / IPN tỷ trọng 40(+/-2)Kg/m3, hai mặt bọc tôn. Chuyên dùng cho bao che cách nhiệt nhà xưởng, loại panel thường được ứng dụng là Superlambri của Kingspan - Izopoli. Tất cả các loại panel cho nhà xưởng đều là loại chống cháy, chứng nhận bởi FM Approvals.
Mã SP: MY5J     Qty:    

 

SUPERLAMBRI

Panel vách trần

  L (cm) HS truyền nhiệt (U) Trọng lượng
Độ dày Panel 150 200 250 300 350 400 450 500 w /m2K Kg/ m2
SUPERLAMBRI 40 401 294 178 111 77 56 43 34  0,53  10,42
SUPERLAMBRI 50 520 380 245 150 102 74 56 44  0,42  10,82
SUPERLAMBRI 60 665 453 328 246 181 133 102 81 0,35  11,22
SUPERLAMBRI 80 905 630 467 286 183 127 93 71  0,26  12,02
SUPERLAMBRI 100 1167 826 618 405 254 173 125 95  0,21  12,82

 


 

MEGALAMBRI

Panel vách trần

   L (cm) HS truyền nhiệt (U) Trọng lượng
Độ dày Panel 150 200 250 300 350 400 450 500 w /m2K Kg/ m2
 MEGALAMBRI 40  362 266 158  99 68 50 38 30  0,50  12,34
 MEGALAMBRI 50  481 351 223  137 93 68 51 40  0,40  12,74
 MEGALAMBRI 60  602 493 296  179 120 86 65 51 0,33  13,14
 MEGALAMBRI 80  863 600 445  271 173 120 88 67  0,25  13,34
 MEGALAMBRI 100  1125 976 595  388 243 166 120 91  0,21  14,74

 


 

MICROLAMBRI

Panel vách trần

   L (cm) HS truyền nhiệt (U) Trọng lượng
Độ dày Panel 150 200 250 300 350 400 450 500 w /m2K Kg/ m2
 MICROLAMBRI 40 408 299 182 114 78 57 44 34  0,53  10,42
 MICROLAMBRI 50 527 385 249 153 104 75 57 45  0,42  10,82
 MICROLAMBRI 60 649 472 324 196 131 94 71 56 0,35  11,22
 MICROLAMBRI 80 913 635 471 290 185 128 94 72  0,26  12,02
 MICROLAMBRI 100 1174 831 622 406 256 175 127 96  0,21  12,82